Kerio Music Fest

je festival tvořený kapelami, ve kterých je alespoň jeden člen zaměstnancem některé ze zúčastněných IT firem. Hlavním partnerem a organizátorem akce je firma Kerio Technologies.

Kerio Music Fest 3.0

mapka

Účinkující

Media

Tisková zpráva

Dne 24.května 2008 se v Plzni-Hradišti koná od 13.00 hodin festival Kerio Music Fest. Je tvořený kapelami, ve kterých je alespoň jeden hudebník zaměstnancem některé ze zúčastněných IT firem. Hlavním organizátorem akce je firma Kerio Technologies, partnery akce jsou firmy 2N a Microsoft.

Festival už druhým rokem pomáhá postiženým a naplňuje tak své charitativní cíle. Partneři přispějí finančními dary občanskému sdružení Exodus. V rámci festivalu předvede sdružení pletení košíků a výrobu svíček jako ukázky práce svého Denního stacionáře.

Vstupné na festival bude volné nebo dobrovolné. Výtěžek bude věnován občanskému sdružení Exodus.

Banner

Partneři

Kerio

Kontakt

Pořadatelé

Miroslav Juhy Juhos

Láďa Lamanai Sedlák

Kontakní údaje

Láďa Lamanai Sedlák

tel: 604 146 540

Nýřanská 46, Plzeň

sedlak@kerio.com

Fotoreportáž

Hostinec U Horbenů láká tabulí již ze silnice, jelikož zde lze zříti nemožné:
The sign at the road beckoned passerbies to visit the U Horbenu pub, where hardly credible things could be witnessed:
…inženýry při velkém vypětí duševním i fyzickém stan stavěti…
…IT developers setting up a cloth shelter in sweat of their brains and hands…
…oborníky počítačové pivo podávatí …
…IT specialists tapping beer…
…a personální oddělení s usměvem viděti.
…and the human resources department guys in a pleasant smile.
Každý si ten slunečný den užíval podle svého - někdo se rozčiloval, že jeho kolega zvučí první (a přitom mají zvučit napůl)…
Everyone was enjoying the sunny day in their own way – someone was getting mad that his music partner was rehearsing first (while they were supposed to do it fifty-fifty)…
…někdo se řídil Švejkovským heslem "To chce klid" (a přitom se nechal vyfotit se záchodem) …
…someone was taking it easy like Homer Simpson (and let a paparazzo catch him near the bakelite toilets…
…někdo cvičil tai-chi (nenechal se vyvést - z konceptu)…
…someone was trying to calm his soul and body down by a simple tai chi exercise…
…a někdo si dokonce vyfotil fotografa!
and someone even managed to take a photograph of a photographer!
Někdo si nasadil čepici s ušima…
Someone put on a two-horned cap…
…a někdo obličej s vyplazeným jazykem.
…and someone else a face with a tongue hanging out.
Vyplazené jazyky se vůbec toho dne nosily…
Well, stuck-out tongues were really in on that day…
…a důvodů k tomuto obscénímu gestu bylo nemálo.
…‘cause there were loads of reasons for that obscene gesture.
Konzumace piva byla v přehorkém dni spíše povinná (ze zdravotních důvodů)…
Beer consumation was an imperative for the health reasons…
…hudební vystoupení nepřeslechnutejná…
…the music performances were unmishearable…
…natěšené fanyky nepřehlídnutelné…
…bursting fans were standing out a mile…
…a klobásy neodolatelné.
…and sausages were tempting just irresistably.
Podvečerní program festivalu startovala druhá 2N kapela s kytárou sakra nízko u pasu…
The second 2N band with low-set guitars started the night…
…našeho malého festiválku, který je tradiční svůj značnou návštěvností (hlavně matek s potomky a cyklisty), …
…of our tiny festival, which is very popular with the audience (especially mothers and their children, and bikers), … 
 
…tradiční skupinkou poživatelů vodní dýmky…
…followed by a knot of hookah smokers…
…a tradiční baletní skupinou T.H.R …
…and THR, a classical ballet chorus …
…notně posílenou zpěvem z publika.
…supported by the audience’s mighty singing.
Microsoftí band band zakončil festival sérií veleznámých hitů…
The Microsoft Band made a dot with a sequence of evergreen hits…
…na které už tančili všichni diváci bez vyjímky…
…and the audience thanked for the event by not-a-single-butt-sitting dance…
…a do noci nás tentokráte vyprovázel obscéním gestem čaroděj s jelenem (vyplazené jazyky se toho dne nosily).
…while a fairy-tale wizard with a moose-motif T-shirt guided us all happy into the night with the obligatory obscene tongue gesture which had become the symbol of the day.